Blog Vesti

| Informacije o ulasku u Crnu Goru

Uslovi za ulazak u Crnu Goru 2022

Od 14. septembra 2021. god ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica (državljani Crne Gore i stranci) poseduju jedan od propisanih uslova:

  • - Potvrda o revakcinaciji, ukoliko je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije (ukoliko se vakcina daje u dve doze);

  • - Negativan PCR test na Covid-19, koji nije stariji od 72 sata, ili pozitivan  PCR test na Covid-19 koji je stariji od 14 dana i nije stariji od 180 dana;

  • - Negativan brzi antigenski test, koji nije stariji od 48 sati

Od navedenog su oslobođene osobe mlađe od 18 godina (crnogorski i strani državljani)

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije mogu ulaziti u R. Crnu Goru i u njoj boraviti do 90 dana sa važećom putnom ispravom, bez vize.
Državljani R. Srbije mogu ulaziti u R. Crnu Goru i u njoj boraviti do 30 dana, sa važećom ličnom kartom.
Od 1. januara 2020. godine maloletni državljani R. Srbije i R. Crne Gore državnu granicu između R. Srbije i Crne Gore mogu da prelaze samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu.

-  Na teritoriju Crne Gore se ulazi na osnovu validne lične karte Republike Srbije

-  Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice. Maloletna lica za prelazak granice moraju imati važeći pasoš ili ličnu kartu.

Putnici su dužni da poštuju propisane mere radi sprečavanja širenja virusa Covid-19 koje su aktuelne u periodu boravka u Crnoj Gori.

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.

telefon.png

last-minute.png

telefon.png

×

INFORMACIJE I KONTAKT TELEFONI

POSLOVNICA BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL BEOGRAD
(Gavrila Principa 52)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 19:00
Subota: 09:00 - 15:00

Telefoni:
tel: +381 11 3 66 00 22
tel: +381 11 3 66 44 55

E-mail: info@hedonictravel.rs


POSLOVNICA NOVI SAD
HEDONIC TRAVEL 021
(Jovana Subotića 21, lokal 1)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 16:30

Telefoni:
+381 21 6610 745

E-mail: hedonic021@hedonictravel.rs


×

Newsletter (prijava)

Ostavite nam email adresu, kako bi Vas obaveštavali o aktuelnim ponudama.* Prijavom ste saglasni da Vas možemo povremeno obaveštavati o aktuelnim ponudama