Srbija Srbija | Putovanja

| Manastiri Tumane i Nimnik

MANASTIRI TUMANE I NIMNIK 

 18.07.

 

ITINERER :  Beograd (autoput A10 do skretanja za Požarevac), Požarevac, Rabrovo, Tumane, Golubac, Nimnik – Beograd  ( ukupna  dužina puta oko 290 km ).

 

PROGRAM PUTOVANJA

Sastanak putnika u 06:00 h , ulici Admirala Geprata. Polazak u 06:30 časova.  Putovanje autoputem preko Požarevca i Rabrova   sve do prve destinacije koju posećujemo, manastira Tumane*  gde prisustvujemo Jutarnjoj  liturgiji . Grupna molitva. Odlazak do isposnice Sv. Zosima, udaljene 800 m od manastira. Nakon posete isposnici povratak do manastira gde imate mogućnost  individualnog  obilazaka  manstirskog kompleksa.Nakon obilsaka Manastirskog kompleksa put nastavljamo do Golubca*.  Panoramski obilazak tvrdjave i dolazak  u Golubac. Slobodno vreme za rucak i osvezenje u hotelu Golubacki grad I mogućnost individulanog  obilaska  ovog  simpatičnog naselja..
Nastavak puta pored Dunava  preko Velikog Gradišta. do manastira Nimnik *.  Obilazak manastirskog kompleksa sa kapelom posvećenom pokrovu Sv. Bogorodice u pratnji stručnog vodiča. Grupna molitva.Večernja sluzba.
Po završetku večernjeg bogosluženja povratak za Beograd istom trasom. Dolazak u Beograd u večernjim časovima do mesta polaska..

 

            CENA ARANŽMANA: 1.250 DINARA

POLAZAK IZ NOVOG SADA : 1.900 DINARA

 

MESTO POLASKA AUTOBUSA I SASTANAK GRUPE :

Beograd,  ulica  Admirala Geprata u 06:00 časova

VREME POLASKA  AUTOBUSA :

 06:30 časova

*Manastir Tumane, Đerdapski Ostrog. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja za Miloša Obilića, proslavljenog kosovskog junaka. Miloš je rođen u obližnjem selu Kobilje, a imao svoj dvorac u obližnjem selu Dvorište.[1] Prilikom odlaska u lov nehotice je ranio isposnika Zosima Sinajita koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. Nema leka - pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu- manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj. Tu mani, pa dođi na Kosovo. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman.

Ne zna se tačno vreme izgradnje manastira. Prvi put se pojavljuje u popisu 1572/3. godine. Popis iz vremena sultana Murata III određuje lokaciju manastira kod sela Tuman. U manastiru su (1891) redovno održavani "naročiti parastosi" Milošu Obiliću - kao zadužbinaru.Manastirska crkva posvećena je Svetom arhangela Gavrilu, zidana je u srpsko-vizantijskom stilu. U naosu crkve se nalazi kivot sa moštima Svetog Zosima Sinajita. Manastirski kompleks čine još i veliki konak, mali konak, isposnica iznad koje se nalazi kapela prepodobnog Zosima Sinajita.

Najveća svetinja ovog manastira jesu čudotvorne mošti Sv. Zosima za koje se vezuju mnoga isceljenja, zbog čega je manastir poznat i pod nazivom Đerdapski Ostrog. Nedaleko od manastira (oko 800m) u gustoj bukovoj šumi, nalazi se Isposnica Sv. Zosima, autentično sačuvana iz vremena kada je svetitelj živeo u njoj. Sastoji se od male pećinske crkve i skromne monaške kelije prislonjene uz stenu. Jedna je od nekoliko sačuvanih u Srbiji.

*Golubac. nalazi se u svernoistočnom delu Srbije I Braničevskog okruga, na obali reke Dunav kod ulaska u Đerdapsku klisuru. Graniči se sa opštinama Vliko Gradište na zapadu  I Kučevom na jugu. Severnu granicu predstavlja reka Dunav, duž koje se proteže državna granica prema Rumuniji. Danas ova opština  broji oko 1700 stanovnika I ubraja se u nekoliko najređe naseljenih područija u Srbiji. Golubačka  srednjovekovna tvrđava je, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnje opoštine i naselja Golubac. . Smešten je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Tvrđava je građena lepezasto i sastoji se od tri dela: prednjeg, zadnjeg i gornjeg grada (sa citadelom). Čini ga ukupno 10 kula i dve velike kolske kapije. Ispred tvrđave je bilo civilno naselje, o čemu danas svedoče samo neki delimično istraženi objekti. Golubac je imao burnu istoriju. Tokom srednjeg veka, vodile su se mnoge bitke oko njega, naročito između Osmanskog carstva i Kraljevine Mađarske. Od 1867. godine, tvđava je predate  je srpskom knezu Mihailu Obrenoviću. U savremeno doba Golubac je popularna turistička atrakcija na Dunavu. Tokom 2012. godine je započet projekat revitalizacije tvrđave u okviru kojeg je izgrađena obilaznica i tunel. Tvrđava je potpuno obnovljena I otvorena 29. Marta 2019.godine.

*Manastir Nimnik – U šumovitoj stiškoj udolini, tri kilometra od sela Kurjače, asfaltirani put vodi do čuvenog manastira Nimnik. To je manastir iz vremena Kosovskog boja. Bio je spaljen za vreme Kočine krajine, a obnovljen za vreme Miloša Obrenovića. U Nimniku je bila jedna od prvih škola na ovom području.
Manastirski kompleks čine crkva, kapela i konak. Prema legendi, manastir je dobio ime po rečima Vlahinje, devojčice koja je na pitanje Turaka, gde je manastir i ima li hajduka, odgovarala samo sa “nušću nimik“, što bi u prevodu značilo “ne znam ništa“. Osmanlije su je tu posekle. Kada su je ožalošćeni roditelji našli, oko njene glave plamtao je plavičasti oreol. Volovi, koji su vukli kola sa detetovim telom, hteli su da idu samo ka manastiru. Sahranili su je u porti manastira, a na njenom grobu podigli malu kapelu koja se danas naziva “svetinja“ i u narodu se veruje da ima lekovita svojstva.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA : prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) prema programu putovanja , vodičke usluge ili pratioca grupe, organizaciju.  

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA : ručak u hotelu Golubacki grad – uobicajeno cena 450 din i placa se vodicu ), individualne troškove putnika.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

• 40 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja

• uplatom na žiro račun po prijemu profakture u roku od 24 h

• Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije,a ostatak je podložan promeni

• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

• Hedonic travel  travel zadržava pravo da potpiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama tj. sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor

• Hedonic travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenta (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja

• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom.  

*SATNICA i plan puta i razgledanja lokaliteta koji su navedeni u programu izleta su orijentacionog karaktera I podložni su promenama u zavisnosto od prilika u saobraćaju, prilikama na lokalitetima koje razgledamo, meteoroloških  prilika, ponašanja putnika ili više sile. 

KORISNE INFORMACIJE

ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVIĐENO JE NA SVAKIH 3,5 DO 4 SATA VOŽNJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* GARDEROBA  sportska odeća i obuća prilagođena kretanju.

*Minimalani broj prijavljenih  putnika je 50. Mesta u autobusu se određuju po redosledu   prijavljivanja.
telefon.png

last-minute.png

telefon.png

×

INFORMACIJE I KONTAKT TELEFONI

POSLOVNICA BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL BEOGRAD
(Gavrila Principa 52)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00

Telefoni:
dežurni tel: +381 60 366 00 22 tel: +381 11 3 66 00 22
tel: +381 11 3 66 44 55

E-mail: info@hedonictravel.rs


POSLOVNICA NOVI SAD
HEDONIC TRAVEL 021
(Javana Subotića 21, lokal 1)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 18:00

Telefoni:
dežurni tel: +381 65 800 50 10

E-mail: hedonic021@hedonictravel.rs


×

Newsletter (prijava)

Ostavite nam email adresu, kako bi Vas obaveštavali o aktuelnim ponudama.* Prijavom ste saglasni da Vas možemo povremeno obaveštavati o aktuelnim ponudama