Obaveštenje

OBAVEŠTENJE O PRESTANKU PRODAJE TURISTIČKIH ARANŽMANA ZA SEZONU 2020.

Obaveštenje, 24 .07.2020. god

Na osnovu odredaba Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2 zaraznom bolešću Vlade R Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020,  67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 i 100/2020), te u skladu sa ovlašćenjima direktora privrednog društva HEDONIC TRAVEL D.O.O, GAVRILA PRINCIPA 52, 11000 BEOGRAD, matični broj: 17038001, PIB: 101440972, ОТП 89/2020, direktor Stojanović Vladimir, dana 24.07.2020. godine, donosi

ODLUKU O OBUSTAVLJANJU PRODAJE TURISTIČKIH PUTOVANJA ZA SEZONU 2020.

1. Počev od dana donošenja ove odluke, agencija HEDONIC TRAVEL D.O.O.  obustavlja prodaju turističkih putovanja za sezonu 2020, do daljnjeg.

2. Počev od dana donošenja ove odluke, sva ranije ugovorena turistička putovanja za sezonu 2020. sa pripadajućim programima putovanja su stornirana i neće biti realizovana na ugovoreni način.

3. Na sva nerealizovana turistička putovanja koje su u celosti ili delimično uplaćena zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koja su otkazana ili nerealizovana u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjivaće se odredbe Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 od 30.4.2020. godine).

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli privrednog društva, kao i na zvaničnoj web stranici: https://www.hedonictravel.rs/ i važiće sve do stavljanja iste van snage odlukom direktora.

Obrazloženje

U skladu sa preporukom Vlade R Srbije i citiranim pozitivnopravnim propisima, a radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i zaštite stanovništva od te bolesti, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, donosi se ova odluka. Odluka se donosi na preporuku Vlade R Srbije da zaposleni u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19. Okolnosti više sile u vidu pandemije bolesti COVID-19 na globalnom planu su uticale na regularnost odvijanja svih vrsta saobraćaja, kao i na mogućnost pružanja i korišćenja turističkih usluga, te posebno na slobodu kretanja i prelazaka državnih granica, te je u tom smislu agencija HEDONIC TRAVEL D.O.O. onemogućena da realizuje ranije ugovorena turistička putovanja, kao i da nastavi sa prodajom turističkih putovanja za sezonu 2020.

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

U Beogradu, dana 24.07.2020. godine


DIREKTOR

Stojanović Vladimir

--

Obaveštavamo vas da od 10.07.2020. god važi sledeće radno vreme:

PONEDELJAK – PETAK od 10h do 14h
SUBOTA I NEDELJA – NERADNI DANI


telefon.png

last-minute.png

telefon.png

×

INFORMACIJE I KONTAKT TELEFONI

POSLOVNICA BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL BEOGRAD
(Gavrila Principa 52)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00

Telefoni:
dežurni tel: +381 65 366 44 55 tel: +381 11 3 66 00 22
tel: +381 11 3 66 44 55

E-mail: info@hedonictravel.rs


POSLOVNICA NOVI SAD
HEDONIC TRAVEL 021
(Javana Subotića 21, lokal 1)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 18:00

Telefoni:
dežurni tel: +381 65 800 50 10

E-mail: hedonic021@hedonictravel.rs


×

Newsletter (prijava)

Ostavite nam email adresu, kako bi Vas obaveštavali o aktuelnim ponudama.* Prijavom ste saglasni da Vas možemo povremeno obaveštavati o aktuelnim ponudama